WASTE WATER EQUIPMENT

Proces Water Treatment

Filterpress / Beltpress

Lumpur yang dihasilkan dari prose Kimia-Fisika dan proses biologi harus diolah lebih lanjut sebelum diserahkan ke pihak pengelola Limbah B3. Pengurangan kadar air dapat dilakukan dengan sistem Beltpress ataupun Filterpress sesuai dengan kapasitas dan karakteristik lumpur. Cake yang dihasilkan dari beltpress mempunyai kadar air berkisar 70-85%, sedangkan untuk filterpress berkisar 60-75% kadar air .

Filterpress

Beltpress